Voor deze editie van de internationale JKA stage S. MIYAZAKI zullen er wel afzonderlijke jongeren-trainingen georganiseerd (maar géén specifieke jongeren-dag).

Opgelet:

De jongeren trainingen samen met het blok van de 1° kyu-graden en de dan-graden. Tijdens de training van de andere kyu-graden is er noch training noch opvang voorzien vanuit de organisatie. De ouders of de begeleiders van hun club zijn bijgevolg verantwoordelijk voor hun opvang.

Doelgroep

Jongeren vanaf 7 tot 13 jaar (geboortejaren 2011 t.e.m. 2017).

Doelstelling

  • onze jonge karateka laten genieten van ons traditioneel karate
  • onze jonge karateka de kans te geven om hen die dag te laten verbroederen met de karateka van andere clubs

Kostprijs

Opgelet

  • Jongeren die NIET wensen deel te nemen aan de jongeren-trainingen, kunnen deelnemen aan de gewone trainingen van de stage (per graad) maar alleen vanaf 7° kyu.